دعوت به مجمع عمومی سالانه

Banner

دعوت به مجمع عمومی سالانه

 بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان میرساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ملی سرب و روی ایران مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29 رأس ساعت 15روز چهارشنبه  مورخ 1403/03/30 در محل تهران – خیابان شیخ بهائی جنوبی، شهرک والفجر – خیابان ایران شناسی – خیابان نهم ، پلاک 6 –مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی سالن پویش برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند، شایان ذکر است پیرو ابلاغیه 121/128441 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار، تمهیدات لازم برای آن دسته از سهامداران محترم (فقط سهامداران سجامی شده) که امکان حضور در مجمع را ندارند لحاظ گردیده تا با استفاده از  تارنمای dima.csdiran.ir  بصورت الکترونیکی در مجمع حاضر شوند و سوالات خود را مطرح نمایند.

دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیأت مدیره، گزارش بازرس قانونی وحسابرس مستقل درخصوص عملکردسال مالی منتهی به 1402/12/29

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1403/12/29

4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

5- تعیین اعضا و حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

6- سایر موارد که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .

تماس با ما

درخواست تماس