تشکیل واحد تحقیق و توسعه

  • ۰

تشکیل واحد تحقیق و توسعه

دسته بندیاخبار , مدیریت

با توجه به لزوم فعالیت های پژوهشی و تحقیقی

پس از چند سال وقفه که واحد تحقیق و توسعه از چارت سازمانی شرکت ملی سرب و روی ایران حذف شده بود، مجداٌ این واحد شکل گرفت وبا انتقال یک نفر از کارشناسان با تجربه و تحصیل کرده شرکت مهندسی و تحقیقات فلزات غیرآهنی به شرکت ملی سرب و روی ایران فعالیت های پژوهشی مسیر جدیدی را شروع کرد.
همکاری با دانشگاه ها و واحدهای تحقیقات و توسعه سایر شرکت های هلدینگ توسعه معادن روی ایران از جمله موارد مورد نظر است.
اولین جلسه تیم تحقیقات و توسعه با حضور مدیران و کارشناسان واحد مربوطه در هفته گذشته برگزار شد.


ثبت نظرات

جستجو