بازدید مدیر عامل شرکت مهراقتصاد ایرانیان

  • ۰

  • ۰

تولید بیش از ۷۵۰۰ تن انواع شمش

شرکت ملی سرب و روی پس از بازگشایی کارخانه

“بیشتر بخوانید”

  • ۰

مصاحبه مدیرکل محیط زیست استان زنجان

دسته: اخبار

مصاحبه مدیرکل محیط زیست استان زنجان

“بیشتر بخوانید”

  • ۰

آگهی فروش اکسیژن مایع

شرکت ملی سرب و روی ایران در نظر دارد

“بیشتر بخوانید”

  • ۰

آگهی مزایده

دسته: اخبار

شرکت ملی سرب و روی ایران درنظر دارد

“بیشتر بخوانید”


  • ۰

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

دسته: اخبار

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی سرب روی ایران

“بیشتر بخوانید”

  • ۰

پیام نوروزی مدیرعامل شرکت

پیام نوروزی جناب آقای مهندس رزاقی

“بیشتر بخوانید”

  • ۰

انتصاب مدیر عامل شرکت

دسته: اخبار

مهندس اسحاق رزاقی بعنوان مدیر عامل جدید

“بیشتر بخوانید”