واحد کنترل کیفیت

آزمایشگاه مرکزی:
یکی دیگر از توانمندیهای شرکت ملی سرب و روی ایران ، استقرار و تجهیز آزمایشگاه مرکزی وکنترل کیفی در مجموعه کارخانجات می‌باشد. این آزمایشگاه از مجهزترین و کاملترین آزمایشگاه‌های کشور در زمینه مواد معدنی بوده و توانایی ارائه خدمات به خارج از شرکت را دارد.
آزمایشگاه مرکزی شرکت ملی سرب و روی ایران با زیر بنای تقریبی یک هزار متر مربع شامل فضای آزمایشگاه ها، انبار مواد شیمیایی و غیره احداث گردیده است.
این واحد با دارا بودن کارشناسان و پرسنل مجرب دارای توان علمی و تخصص بالایی بوده که نقش مهمی را در اجرای اهداف شرکت ایفا می‌کند. به منظور تحقق اهداف فوق آزمایشگاه مرکزی از سه بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:
۱- بخش آماده سازی نمونه ۲- بخش آنالیز دستگاهی ۳- بخش شیمی تر