بازدیدمستعدان‌برتر استان زنجان از شرکت

بازدیدمستعدان‌برتر استان زنجان از شرکت

دسته بندیاخبار , تازه ها

در راستای زمینه سازی برای آشنایی بیشتر اجتماع نخبگانی با مسائل و محیط های صنعتی، برنامه بازدید از شرکت سرب و روی ایران در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ برگزار شد.
در این بازدید ابتدا نشستی با حضور آقای دکتر صفری مدیرعامل شرکت و مخترعان و نخبگان استان و آقای دکتر رسولی رئیس بنیاد نخبگان و کلیه مدیران شرکت انجام گرفت.
در این نشست در ابتدا آقای دکتر صفری مدیر عامل شرکت به ارائه توضیحات از فعالیت‌های شرکت پرداخت. ایشان در ادامه بر استفاده از ایده های کاربردی نخبگان در شرکت تاکید نمودند.
در ادامه آقای دکتر رسولی رئیس بنیاد نخبگان استان ضمن تشکر از مدیر عامل و همکاران شرکت به اقدامات بنیاد نخبگان در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب طرح شهید احمدی روشن پرداخت و ادامه داد: در ایـن طـرح اسـتادان خبـره دانشـگاهی و متخصصـان برتـر صنعتـی بـا شناسـایی مسـائل و مشـکلات اصلـی بـا مشـارکت دانشـجویان مسـتعد برگزیـده به صـورت علمـی و تخصصـی در قالـب طرحـی مشـخص و در بـازه زمانـی معیـن بـه حـل آن ها می‌پردازنــد. در ادامه شرکت‌کنندگان از بخش های مختلف شرکت از قبیل کارخانه سرب( کالدو_ ریفاینری)، کارخانه اکسیژن، کارخانه روی بازدید کردند.
شرکت ملی سرب و روی ایران واقع در کیلومتر ۱۲ جاده قدیم زنجان – تهران، در سال ۱۳۶۰ به منظور ایجاد کارخانجات تولید شمش سرب و شمش روی تأسیس شد. این شرکت به عنوان بزرگترین تولیدکننده سرب و روی در منطقه، علاوه بر تأمین نیاز داخلی توانسته سهمی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد و در حال حاضر دارای برند جهانی و معتبر با عنوان NILZاست.

بازدید نخبگان برتر زنجان


ثبت نظرات

جستجو