بازدید کارگروه مدیریت جامع منابع آب استان زنجان

  • ۰

بازدید کارگروه مدیریت جامع منابع آب استان زنجان

دسته بندیاخبار , تازه ها

در راستای برنامه بازدید دوره ای کارگروه نظام نامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان زنجان از شرکت ملّی سرب و روی ایران به منظور پیگیری مصوبات قبلی، اعضای کارگروه بازدید مشترکی را در مورخه ۹۹/۰۵/۲۷ از مجموعه اقدامات و پروژه های زیست محیطی صورت گرفته به عمل آوردند. در جریان این بازدید جناب آقای دکتر صفری مدیرعامل شرکت طی جلسه ای به صورت جامع نسبت به تشریح پروژه های زیست محیطی توضیحات لازم را به اعضای کارگروه به عمل آوردند.
در پایان کارگروه نظام نامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان، از اقدامات این شرکت تقدیر و تشکر نمودند.

بازدید کارگروه نظام نامه کمیته آب استان زنجان


ثبت نظرات

جستجو