اهم فعالیت های واحد آموزش از ابتدای سال ۹۸

  • ۰

اهم فعالیت های واحد آموزش از ابتدای سال ۹۸

دسته بندیاخبار

به دلیل نقش اساسی نیروی انسانی،در جهت نیل به اهداف

و ماموریت های سازمان،واحد آموزش یکی از ارکان اساسی سیستمهای مدیریتی است و رسالت خطیری بر عهده دارد که همانا افزایش مهارت نیروی کار در راستای بالا بردن بازدهی تولید و ایجاد زمینه خلاقیت و نوآوری می باشد. اهم فعالیت های این واحد از ابتدای سال ۹۸ به شرح ذیل می باشد:
۱-ارسال فرم اعلام نیاز آموزشی به کلیه واحدها به جهت برنامه ریزی آموزشی
۲-دوره آموزشی ISO17025 به تعداد ۲ نفر
۳-دوره آموزشی ۵S به تعداد ۷ نفر
۴-دوره آموزشی تست های آزمایشگاهی (دستگاهی و تر) به تعداد ۱۷ نفر با نمره اثر بخشی ۸۵%
۵-دوره آموزشی اپراتوری جرثقیل و باربرداری ایمن به تعداد ۲۰ نفر با نمره اثر بخشی ۸۶%
۶-دوره آموزشی تدوین دستورالعمل های آنالیز به تعداد ۴ نفر با نمره اثر بخشی ۸۹%
۷-دوره آموزشی ایمنی عمومی برای کارگران به تعداد ۲۳نفر
۸- دوره مدیریت تحقیق و توسعه به تعداد ۱نفر
۹- دوره آموزشی کالیبراسیون و اندازه گیری عمومی به تعداد ۱نفر
۱۰-دوره آموزشی کمک های اولیه به تعداد ۵۹نفر
۱۱-دوره آموزشی هزینه های کیفیت COQ به تعداد ۱ نفر
۱۲-دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM به تعداد ۲ نفر
۱۳-نحوه بهینه سازی کارخانجات تولید روی به تعداد ۲ نفر
۱۴-ارزیابی اثرات زیست محیطی به تعداد ۱ نفر
۱۵-آسیب های اجتماعی به تعداد ۵۱ نفر
۱۶-بهداشت فردی در مواجهه با سرب به تعداد ۳۱ نفر
*علاوه بر دوره های فوق، ۴ سری مطالب آموزشی (هر ماه یک شماره) به تمامی واحدها ارسال گردیده همچنین پوسترهای آموزشی در ورودی شرکت، رستوران، ساختمان اداری و ساختمان ۶هزار، نصب گردیده است.


ثبت نظرات

جستجو