آگهی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

  • ۰

آگهی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

دسته بندیامور سهام

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند پرداخت سود سهام

سال ۱۳۹۷ از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ طبق زمانبندی موجود در فرم ذیل آغاز و به حساب بانکی سهامداران محترم واریز خواهد شد . لذا از کلیه سهامداران گرامی درخواست می شود فرم ذیل را تکمیل و به انضمام تصویر شناسنامه، کارت ملی و مدارک بانکی به آدرس زنجان،کیلومتر ۱۲ جاده زنجان- تهران ،کد پستی ۴۵۱۶۱۱۱۱۷۹ -شرکت ملّی سرب و روی ایران و یا به شماره دورنگار ۳۳۷۹۹۵۰۹ – ۰۲۴ ارسال نمایند.

فرم مربوط به سهامداران حقوقی.
فرم مربوط به سهامداران حقیقی.


ثبت نظرات

جستجو