آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

  • ۰

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

دسته بندیاخبار

شرکت ملی سرب و روی ایران ( سهامی عام )به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام ) دعوت می گردد که شخصاً یا از طریق وکیل یا نمایندگان قانونی خود با در دست داشتن مدارک لازم ( گواهی سهام ، کارت شناسایی معتبر و وکالتنامه محضری ) در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که در ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ در محل تهران ، خیابان ولیعصر – نبش خیابان جام جم – سالن همایش سازمان مدیریت صنعتی ایران تشکیل می گردد حضور به هم رسانند، لازم به توضیح است برگه ورود به جلسه مجمع دو ساعت قبل از شروع جلسه در همان مکان توزیع خواهد شد .
دستور جلسه :
– استماع گزارش هیات مدیره ، گزارش بازرسی قانونی و حسابرسی مستقل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
– بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
– انتخاب بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
– تقسیم سود
-تعیین پاداش هیاًت مدیره
– تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
– سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عادی سالیانه باشد .
هیات مدیره شرکت ملی سرب و روی ایران ( سهامی عام )
ملی سرب و روی  مجمع97


ثبت نظرات

جستجو