آگهی مناقصه پوسته اکسیدی آهن به میزان ۱۰۰۰ تن

  • ۰

آگهی مناقصه پوسته اکسیدی آهن به میزان ۱۰۰۰ تن

دسته بندیبازرگانی داخلی

شرکت ملی سرب و روی ایران در نظر دارد پوسته اکسیدی آهن مصرفی خود را به میزان هزار(۱۰۰۰) تن طبق شرایط، خصوصیات و کیفیت مندرج در اسناد را از طریق برگزاری مناقصه خریداری نماید. شرکتها و افراد توانمند واجد صلاحیت جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ به واحد بازرگانی شرکت مراجعه یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است آخرین تاریخ دریافت پاکت پیشنهاد قیمت، ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ و تاریخ بازگشایی پاکت ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ می باشد.

آدرس: زنجان کیلومتر۱۲جاده قدیم تهران, جنب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
تلفن واحد بازرگانی : ۰۲۴۳۳۷۹۹۶۰۶


ثبت نظرات

جستجو