انتصاب جناب آقای دکتر رضا منفرد بعنوان مدیر عامل شرکت ملّی سرب و روی ایران

  • ۰

انتصاب جناب آقای دکتر رضا منفرد بعنوان مدیر عامل شرکت ملّی سرب و روی ایران

دسته بندیاخبار

طی حکمی از سوی هلدینگ توسعه معادن روی ایران، جناب آقای دکتر رضا منفرد به عنوان مدیرعامل شرکت ملّی سرب و روی ایران منصوب گردیده و از زحمات جناب آقای دکتر علی فضلوی قدردانی گردید.
جناب آقای دکتر رضا منفرد در سوابق کاری خود، مدیریت کارخانجات و مدیر مجتمع شرکت ملّی سرب و روی ایران، مدیرعامل شرکت کالسیمین، مدیرعامل شرکت تولید روی بندرعباس، مدیرعامل شرکت فرآوری مواد معدنی و معاونت برنامه ریزی، توسعه و فناوری هلدینگ توسعه معادن روی ایران را دارد.


ثبت نظرات

جستجو