شناسایی پتانسیل های شرکت ملی سرب و روی ایران

شناسایی پتانسیل های شرکت ملی سرب و روی ایران

دسته بندیاخبار

با حضور معاون مالی- اقتصادی گروه توسعه معادن روی ایران انجام شد:

شناسایی پتانسیل¬های شرکت ملی سرب و روی ایران
شرکت ملی سرب و روی ایران طی روزهای ۳ و ۴ بهمن ماه میزبان معاون محترم مالی- اقتصادی گروه توسعه معادن روی ایران جناب آقای سالاری و تیم همراه ایشان بود.
در روز اول حضور جناب آقای سالاری در شرکت، از محل دامپ ایزوله، انبار خاک، کارخانه سرب، کارخانه اکسیژن و کارخانه روی بازدید بعمل آمده و در ادامه با برگزاری جلسه ای با حضور مدیر عامل محترم شرکت جناب دکتر فضلوی و کلیه مدیران، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت مورد بحث و تبادل نظر واقع گردید.
روز اول بازدید
معاون مالی و اقتصادی هلدینگ توسعه معادن روی ایران، ضمن تأکید بر لزوم انسجام و هماهنگی تیمی در محیط کسب و کار، وجود ساختار هلدینگ توسعه معادن روی ایران را فرصتی مناسب در خرید مواد اولیه و فروش محصولات نهایی دانسته و افزودند: وجود روحیه عارضه یابی و ترمیمی در مدیران شرکت ملی سرب روی ایران یکی از پتانسیل های بزرگ این شرکت می باشد.
در ادامه این نشست، مدیران شرکت ملی سرب و روی ایران نیز ضمن معرفی و ارائه سابقه خدمتی خویش، به بیان مسائل حوزه مدیریتی خود پرداختند.
روز دوم حضور جناب آقای سالاری در شرکت ملی سرب و روی ایران نیز با بازدید از انبار محصولات، کارگاه ساخت و انبار مرکزی به اتمام رسید.
روز دوم بازدید


ثبت نظرات

جستجو

EnglishPersian