انتصاب مدیر عامل جدید

  • ۰

انتصاب مدیر عامل جدید

دسته: اخبار , مدیریت

دکترعلی فضلوی بعنوان مدیر عامل جدید شرکت ملی سرب و روی ایران معرفی گردید

طی مراسمی در روز یکشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۶ با حضور رئیس بسیج مهندسین صنعتی استان زنجان، اعضای هیاٌت مدیره شرکت ملی سرب و روی ایران و برخی از مدیران هلدینگ توسعه معادن روی ایران، دکتر علی فضلوی بعنوان مدیر عامل جدید شرکت ملی سرب و روی ایران منصوب و از خدمات مهندس رزاقی تقدیر و سپاس بعمل آمد .
دکتر علی فضلوی فارغ التحصیل مقطع دکترای تخصصی در رشته محیط زیست معادن از دانشگاه دولتی مسکو بوده و پیش از این سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی تحقیقاتی فلزات غیر آهنی را بر عهده داشته است.
گفتنی است دکتر فضلوی دارای سوابقی از جمله،مسئول بسیج مهندسین کل کشور ، معاون پژوهشی بسیج اساتید کل کشور ، موسس و رئیس پارک علم و فناوری استان های گلستان و قزوین ، عضوهیات علمی دانشگاه امام خمینی قزوین ، عضو هیات مدیره هلدینگ توسعه معادن روی ایران و مدیرعامل شرکت مهندسی تحقیقاتی فلزات غیرآهنی می باشد .


نظر بگذارید