آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

  • ۰

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

دسته: اخبار

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام)

دعوت میگردد که شخصاٌ یا از طریق وکیل یا نمایندگان قانونی خود با در دست داشتن مدارک لازم (گواهی سهام، کارت شناسایی معتبرو وکالت نامه محضری) در جلسه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام که در ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۲در محل تهران، خیابان ولیعصر-نبش خیابان جام جم-سالن همایش سازمان مدیریت صنعتی ایران تشکیل میگردد حضور بهم رسانند لازم به توضیح است برگه ورود به جلسه مجمع دو ساعت قبل از شروع جلسه در همان مکان توضیع خواهد شد.
دستور جلسه:
 استماع گزارش هیاٌت مدیره،گزارش بازرسی قانونی وحسابرسی مستقل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
 بررسی و تصویب تراز نامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
 انتخاب بازرس قانونی شرکت وتعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
 انتخاب اعضای هیاٌت مدیره.
 تعیین روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت.
 سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عادی سالیانه باشد.


نظر بگذارید