شرکت ملی سرب و روی ایران آغاز گر راهی نو در عرصه فعالیت های زیست محیطی

  • -

شرکت ملی سرب و روی ایران آغاز گر راهی نو در عرصه فعالیت های زیست محیطی

دسته بندیاخبار

شرکت ملی سرب وروی ایران با پایش و نظارت مستمر وضعیت

شرکت در چارچوب قوانین و مقررات زیست محیطی و نظارت بر اجراءو مستند سازی بزنامه ها و پروژه های زیست محیطی و همچنین ارتقاء فرهنگ ، کیفیت و دانش زیست محیطی کارکنان و انجام مسوولیت های اجتماعی در حوزه محیط زیست همواره یکی از پیشروان این عرصه در طول ۵ سال اخیر بوده است .
به گزارش روابط عمومی هلدینگ توسعه معادن روی ایران به نقل از مدیرمحیط زیست وHSE شرکت ملی سرب و روی ایران، این شرکت با طراحی و اجرای پروژه های مختلف توانسته است رضایت کارشناسان امر و آحاد مردم را در خصوص رعایت موازین زیست محیطی فراهم آورد .
به گفته مهندس مهران علیمحمدی مدیرمحیط زیست و HSE شرکت از جمله پروژهای مهم شرکت ملی سرب و روی ایران را می توان به شرح زیر ارائه نمود:
۱- اجرای ایزولاسیون محل دپوی پسماند توسط لاینر رسی وژئوممبران
۲- اصلاح سیستم های فیلتراسیون کارخانجات
۳- طراحی و ساخت استخر ذخیره روان آب های سطحی و پساب خروجی تصفیه خانه کارخانجات
۴- اصلاح سیستم جمع آوری روان آبهای سطحی
۵- اجرای پروژه EMP و EMS
۶- انجام مطالعات مدیریت پسماند
۷- اجرای پروزه محصور سازی محل دایمی دپوی پسماند به طول بیش از ۱۰۰۰ متر
۸- اجرای پروژه لاینیگ استخرهای تبخیر توسط ژئوممبران
۹- حذف دود قارچی شکل ناشی از تخلیه سرباره های سرب
۱۰- اجرای پروژه مالچ پاشی کیک های لیچ با تکنولوژی بومی بصورت پایلوت
گفتنی است شرکت ملی سرب و روی ایران حامی لک لک قهرمان نماد زیست محیطی استان زنجان بوده و از شرکت های ششگانه حاضر در غرفه هلدینگ در نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران می باشد


جستجو