برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

  • ۰

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

دسته: اخبار

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی سرب روی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی سرب و روی ایران  روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۲۷ در محل تهران ، خیابان ولیعصر ، سالن همایش سازمان مدیریت صنعتی ایران تشکیل خواهد شد. از کلیه سهامداران محترم دعوت میشود خود یا از طریق نماینده قانونی حضور بهم رسانند.

برگه ورود به مجمع نیز یک ساعت قبل از مجمع در محل مجمع برگزار خواهد شد.


نظر بگذارید